Ihållande regn eller skurar?

När vi meteorologer pratar om regn finns det lite olika sätt vi brukar uttrycka oss på. Men vad är det vi egentligen menar? Till exempel brukar vi skilja på ihållande regn och regnskurar.

Ihållande regn

När vi pratar om ihållande regn menar vi det regn som är kopplat till fronter och lågtryck, dvs. mer ihållande och omfattande regn som berör ett större område. En front är gränszonen mellan en varm och en kall luftmassa, och när de båda luftmassorna möts tvingas den varmare luften att stiga, eftersom varm luft är lättare än kall. När luften stiger kommer den att kylas av och det bildas moln (nimbostratus) som när de är tillräckligt tjocka ger regn. Fronter ritas ut på väderkartor med röda och blåa streck för varmfront respektive kallfront. Regn i samband med varmfronter är ofta lättare och faller ibland mer i form av duggregn, medan regn i samband med kallfronter är kraftigare och mer kortvarigt. Frontnederbörd är ofta lättare att prognostisera än regnskurar eftersom de just täcker ett större område.

drop-of-water-909130_1920

Regnskurar

Regnskurar är vanligast under sommarhalvåret och bildas genom konvektion, dvs. luften närmast den soluppvärmda marken värms upp och stiger. Då luften stiger kyls den av och vattenångan i luften kondenserar till vattendroppar och det bildas moln. När molnet växer till sig och får tillräcklig vertikal utbredning bildas sedan nederbörd. Dessa moln är de vi kallar bymoln eller Cumulonimbus. Konvektionen startar vanligtvis under förmiddagen och det bildas små bulliga stackmoln som framåt eftermiddagen har växt till sig till bymoln som ger skurar. Regnskurar är ofta lokala och kortvariga, även om de kan bildas i mer sammanhängande stråk. Oftast varar en skur under 5-10 minuter, men kan ibland vara så länge som upp mot en timme. Skurarna kan variera i intensitet och ibland handlar det om lättare regnskurar och ibland (ofta i samband med åska) kraftiga regnskurar eller skyfall. Skyfall kallar vi det riktigt kraftiga regn där det faller minst 50 mm regn på en timme eller med en intensitet av 1 mm per minut. Skyfall berör ofta ett litet område och under en kortare tid men ger ofta problem med översvämningar då vattnet inte hinner rinna undan i samma takt som det faller. Eftersom skurar är så lokala är det ganska svårt att i en längre prognos precisera var de kommer att bildas. För att göra en egen prognos i närtid kan man få stor hjälp av radarbilder då de visar vart regnet befinner sig i nuläget. Radarbilder visar bara observationer på var nederbörden befinner sig just nu och var det var tidigare och ger alltså ingen prognos, men genom att stega sig fram och tillbaka i radarbilder kan man få en uppfattning om i vilken riktning och hur snabbt regnet rör sig och själv göra en uppskattning.

Det här inlägget postades i Meteorologi och meteorologens arbete, Väderprognoserna, Väderskola. Tagg: , , . Bokmärk permalänken.