Ett äpple om dagen är bra för magen

Härom dagen gjorde jag äppelmos. Det är något av det bästa jag vet. Det är roligt att göra det och det är gott att äta det. I frukostfilen och på fläskpannkakan. Mums. Jag bor i lägenhet idag och har inga egna äppelträd. Men det är sällan ett problem. Jag tar en promenad runt kvarteret och frågar någon granne om jag får plocka lite. I var och varannan trädgård står ett eller flera äppelträd och det vanliga är att de flesta faller till marken och sedan hamnar på komposten. Mina grannar brukar därför bara bli glada över att jag kommer och plockar.

Och i år dignar träden av frukt. Varför är det ett så bra äppelår just i år? Efter den otroligt torra sommaren vi haft med skördar som torkade kan det kännas märkligt. Men nu är det så att äppelträden sätter knoppar för nästa års skörd redan i sommar. Och sommaren 2017 var inte något bra äppelår. Det berodde i sin tur på att vi då hade en väldigt kall vår med frostnätter långt in i maj. När äppelträden skulle blomma var det kallt och det blev inte så mycket äpplen hösten 2017. Alltså fick träden ett viloår och hade samlat mycket kraft inför 2018. Våren i år var sen, men när den väl kom så blev den kort och vi gick snabbt till sommar. Och sen fortsatte sommaren och blev ovanligt varm och torr och äppelskörden ovanligt tidig.

Enligt den ideella föreningen Äkta vara skulle Sverige vara självförsörjande på äpplen 8 månader av 12. Om vi tog hand om dem vill säga. Nu återstår att se hur äppelskörden blir nästa år, med tanke på den torra sommaren. Vet du förresten att det finns landskapsäpplen? Precis som blommor och djur har varje landskap ett alldeles eget äpple.

Blekinge Melonäpple
Bohuslän Veseäpple
Dalarna Tunaäpple
Dalsland Oranie
Gotland Stenkyrke
Gästrikland Malmbergs gylling
Halland Brunnsäpple
Hälsingland Bergviksäpple
Härjedalen Rött kaneläpple
Jämtland Rödluvan
Lappland Rescue
Medelpad Sundsäpple
Norrbotten Silva
Närke Sickelsjö vinäpple
Skåne Aroma
Småland Hornsberg
Södermanland Åkerö
Uppland P J Bergius
Värmland Stenbeck
Västerbotten Transparante blanche
Västergötland Kavlås
Västmanland Fagerö

 

 

Publicerat i Årstider | Kommentarer inaktiverade för Ett äpple om dagen är bra för magen

Klimatpolitik

Den 9 september är det val i Sverige. Klimatfrågan är ”hetare” än någonsin så därför tänkte jag att det kunde vara intressant med en snabbkoll på partiernas klimatpolitik.

Bakgrund

Forskningsnyhetswebbsidan Phys.org refererar till en vetenskaplig artikel publicerad i Nature Climate Change, vilken visar att den globala uppvärmning vi upplever redan nu har fått en påverkan på extremväder. Globala medeltemperaturer ökade med 0,5 °C mellan de två 20-årsperioderna 1960-1979 och 1991-2010 och forskningen visar att flera sorters extremväder både blivit mer intensiva och mer långvariga, till exempel extrema regn och värmeböljor. Amerikanska National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) rapporterar att maj 2018 var den 401:a månaden i rad med globala medeltemperaturer över 1900-talsmedelvärdena. Även juni, juli och augusti kom in över medel. Vad vill då de politiska partierna i Sverige göra och vad har de gjort för att motverka de negativa klimateffekterna? Några punkter från varje parti som de själva lyfter fram följer nedan:

källor:

https://phys.org/news/2017-06-half-a-degree-boosted-extreme-weather.html

https://www.ncei.noaa.gov/news/global-climate-201805

 

Riksdagspartier

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill:

 • minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsnationen.
 • att utsläppen i Sverige ska minska med 85 procent till 2045
 • att kollektivtrafiken utökas och mer gods transporteras på järnväg och med fartyg.
 • investera i klimatåtgärder och ge stöd för nya innovationer i industrin som minskar utsläppen
 • intensifiera arbetet kring förnybara drivmedel bl.a. genom ytterligare ökade krav på drivmedelsproducenterna att blanda in förnybart i bensin och diesel.
 • att EU sätter ett slutdatum för bensin- och dieseldrivna bilar.

Källa: socialdemokraterna.se, hämtat 2018-06-21

Citat: ”Vi vill skapa världens första fossilfria välfärdsland” (@socialdemokrat på Twitter, hämtat 2018-08-29)

Centerpartiet

Centerpartiet vill:

 • Att Sverige till år 2040 ska vara fritt från nettoutsläpp
 • Att vi ska ha ett helt förnybart elsystem som är flexibelt och pålitligt
 • Att Sverige ska visa att tillväxt och minskade utsläpp kan gå hand i hand
 • ställa om flyget genom att införa ett krav på obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle för alla flygplan som tankas i Sverige.

Källa: centerpartiet.se, hämtat 2018-06-21

Citat: ”Under Alliansregeringen 2006-2010 minskade utsläppen med nästan 20%, trots att ekonomin växte. Det är 2/3 av den totala utsläppsminskningen sedan 1990. Med (Mp) i regering ökar utsläppen. Första kvartalet med över 3%. Klimatet kan inte vänta. Klimatet behöver resultat.” -Annie Lööf (@annieloof på Twitter, hämtat 2018-08-31)

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill:

 • Vid offentliga upphandlingar ska det anges vilken miljöprestanda som ska uppnås, snarare än vilken typ av fordon eller bränsle som ska användas.
 • Införa en kvotplikt för biodrivmedel.
 • Sverige ska bidra till att uppfylla målet om att minska den globala uppvärmningen till max 1,5 grader.
 • Sverige ska 2050 inte ha några nettoutsläpp av klimatgaser

Källa: kristdemokraterna.se, hämtat 2018-08-31

Citat: ”Det som kan göra verklig klimatskillnad är om vi kan behålla kärnkraften. Fordonsflottan & industrin står för de stora utsläppen. Att ställa om dem kräver kärnkraft” -Ebba Busch Thor (@kdriks på Twitter, 2018-08-31)

Liberalerna (fd Folkpartiet)

Liberalerna vill:

 • Den som smutsar ner ska betala mer
 • Ha en gemensam europeisk koldioxidskatt
 • Fasa ut fossilsubventionerna i jordbruk och gruvnäring
 • Behålla kärnkraften för klimatets skull
 • Skattepengar ska inte användas till att subventionera människors privata inköp av exempelvis cyklar och båtmotorer
 • Den svenska flygskatten ska ersättas med en avgift på flygets koldioxidutsläpp införa en läckageskatt på miljöförstörande handelsgödsel, och en plastavgift på plastpåsar

Källa: liberalerna.se, hämtat 2018-08-17

Citat: ”Sverige har låga koldioxidutsläpp jämfört med andra länder – det beror på att vi har mycket kärnkraft. Problemet är att kärnkraften ska avvecklas 2040. Vi kommer hamna i samma situation som Tyskland – att bygga kolkraft och importera naturgas” -Jan Björklund (@liberalerna på Twitter, 2018-08-29)

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet vill

 • Satsa på tåget. MP vill ha tåg i hela landet, höghastighetståg och tåg i tid.
 • Flyget ska bära sin egen miljökostnad. MP vill öka skatten på flyget.
 • Ersätta fossila drivmedel med förnybart och el.
 • Bygga attraktiva städer med mer trähus och grönska
 • Planera i trafiken så att gång, cykel och kollektivtrafik går före bilen.

Citat: ”Klimatet kan inte vänta” -Isabella Lövin (MP) ( @IsabellaLovin på Twitter, 2018-08-31)

Källa: mp.se, hämtat 2018-08-27

Moderaterna

 • Klimatavdrag för industriföretag för att radikalt minska utsläppen.
 • Statlig forskningspolitik med riktade medel för att varaktigt minska utsläppen i basindustrin.
 • Investera i infrastruktur för koldioxidfria vägtransporter, till exempel laddstolpar, med ett teknikneutralt stöd.
 • Verkningsfulla åtgärder för en grön omställning av flyget.
 • Trappa av nedsättningen av koldioxid- och energiskatt för gruvnäringen.
 • EU:s handel med utsläppsrätter ska utvecklas och kopplas ihop med andra länders handelssystem.
 • Tydligare klimatfokus i biståndet.
 • Prioritera största klimatnytta per krona. Effekten ska redovisas i regeringens budget.
 • Tydligare konsumentinformation om produkters klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv

Citat: ”Faktum är att alla Allianspartier bedöms /av Timbro/ bedriva en mer effektiv klimat­politik än regeringen, men det är bara M som skulle sänka utsläppen mer än vad regeringen i dag gör – dock till mindre än 50 procent av kostnaden.” -Maria Stenergard (@MariaStenergard på Twitter, 2018-08-22)

Källa: moderaterna.se, hämtat 2018-08-28

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna vill:

 • Satsa på energieffektivisering och energiforskning och flytta de klimatpolitiska resurserna dit de gör mest nytta, exempelvis inom internationella insatser och forskning
 • Satsa på säker och effektiv kärnkraft genom forskning och utveckling av fjärde generationens reaktorer
 • Främja en elektrifiering av transportsektorn genom satsningar på infrastruktur med fler laddstolpar och en vätgasstrategi

Citat: ”Flygskatten gynnar flygbranschen – utanför Sverige. ‘Rädda klimatet – flytta flyglinjerna till Danmark!’ Svensk miljörörelse är pinsam” -Martin Kinnunen (@Martin_Kinnunen på Twitter, 2018-08-31)

Källa: sd.se, hämtat 2018-08-29

Vänsterpartiet vill:

 • Ha ett samhälle med 100 procent förnybar energi senast år 2040
 • Att klimatmål ska gå före kortsiktiga vinstintressen
 • Att Sverige ska ha inrättat en grön statlig investeringsbank med minst 100 miljarder kronor i kapital före 2022
 • inte tillåta utvinning av fossila bränslen
 • att inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska säljas i Sverige efter 2025

Citat: Det viktigaste för Vänsterpartiet är ”vårt förslag om en grön investeringsbank som sätter fart på klimatomställningen av svensk industri.” (@vansterpartiet på Twitter, 2018-08-31)

Källa: vansterpartiet.se, hämtat 2018-08-29

Övriga partier

Alternativ för Sverige

Alternativ för Sverige

 • menar att kärnkraften måste ses som ett energislag bland övriga
 • menar att Sveriges målsättning om fossilfrihet är positivt för vår miljö och vår hälsa. Men att minska utsläppen är inte bara bra för miljön, utan även för att säkerställa säkerhetspolitiskt oberoende.

Källa: alternativforsverige.se, hämtat 2018-08-31

Citat: ”En dag som denna vill sjuklövern helst tala om klimatpolitiken. AfS talar om bilbränder och återvandring.” -Erik Berglund (@erikberglund89 på Twitter, 2018-08-14)

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ

 • vill verka för att Sverige driver att Romstadgan kompletteras med brottet miljömord (ecocide)
 • En feministisk miljöpolitik ifrågasätter den antropocentriska normen och synen på världen
 • vill utreda möjligheterna till och effekterna av att införa ett system med individuella utsläppskvoter för växthusgaser.

Källa: feministisktinitiativ.se, hämtat 2018-08-31

Citat: ”Det är hög tid att gå från protest till motstånd – från att önska sig mindre utsläpp till att fysiskt spärra dem – och ta kampen till nästa nivå.” -Malena Ernman (@Malena_Ernman på twitter, retweetat av @feministerna, 2018-08-29)

Medborgerlig samling

Medborgerlig Samling vill:

 • Ändra EU-ETS så att oanvända utsläppsrätter automatiskt annulleras
 • Förändra systemet med utsläppsrätter så att de minskar betydligt snabbare
 • Samordna koldioxidskatterna inom EU
 • Verka för att klimatlagstiftningskrav skrivs in i Sveriges och EU:s handelsavtal
 • Låta Sverige och EU erbjuda frihandelsavtal i utbyte mot klimatarbete
 • Införa ett transfereringssystem där de flygbolag som har störst fossila utsläpp per passagerare (eller last) betalar till dem som har lägst
 • Att Sveriges utsläpp räknas på vår totala konsumtion oavsett var produktionen
  skett
 • Sätta målet ett utsläppsneutralt Sverige 2050

Källa: medborgerligsamling.se, hämtat 2018-08-31

Citat: ”Det viktigaste för Medborgerlig samling är att Sveriges globala konsumtionsutsläpp blir måttstocken för hur man sätter klimatmål. Om vi fortsätter att använda oss av de nationella nettoutsläppen för att bedöma åtgärders effektivitet kommer vi hamna i helt fel lösningar.” -Christoffer Lernö (@c_lerno på Twitter, 2018-08-31)

Piratpartiet

Piratpartiet vill:

 • minska människors resande genom fler digitala möten
 • Genom renare transporter, satsningar på att utveckla rena energikällor, fortsatt stöd till energismart byggande och andra ekonomiska incitament kan beroendet av fossila bränslen minska. På sikt ska fossila bränslen fasas ut helt.

Publicerat i Klimat, Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Klimatpolitik

Typiskt septemberväder

Efter en mycket torr och varm sommar så fick vi till slut en ändring i väderläget i augusti. Hittills i augusti har det varit mer typiskt svenskt sommarväder. Inga fler varma nätter där man sätter på och stänger av fläkten hela tiden. Det surrande ljudet med svalkande luft eller tyst och varmt, det har varit den ständiga frågan. Det känns för första gången helt ok med svalare, blåsigare och ostadigare väder på sommaren.

I augusti har områden med regn och skurar dragit förbi och mellan varven har solen varit där och påmint oss om att det fortfarande är sommar och det är helt ok att ta ett bad. Det har också varit mycket åska och på flera håll har man kunnat se tromber som gett kraftiga vindbyar. Med andra ord så har det alltså varit en hel del ”action” för en meteorolog.

Fullt lika mycket ”action” kommer det troligtvis inte att vara i september. Hur är vädret egentligen i september? En sak som vi inte kommer ifrån är att solinstrålningen blir allt svagare. Eftersom det är den starka solinstrålningen som är maskinen till skurar så kommer de att bli allt färre och mindre kraftfulla efterhand. Åska och blixtar börjar också bli ovanligare ju längre in i september vi är.

Det är ju inte bara solstrålningen som blir svagare, den försvinner också allt tidigare på kvällen samtidigt som solen går upp senare på morgonen. Det gör att natten blir längre vilket också gör att avkylningen kan pågå under en längre tid. Det påverkar inte bara temperaturen utan det triggar också igång dimma och dimbankar. Tidigare har solen och värmen hindrat dem men nu kan de gödas och växa till sig under natten så pass att det är först under sena morgonen och förmiddagen som solen får tillräckligt med muskler för att tvinga bort dem. Så det blir vanligare med dimma, dimbankar och även låga moln under mornarna.

När dessa släppt kan det bli soliga dagar och temperaturen kan fortfarande stiga till runt 20 grader vissa dagar, speciellt i söder. Temperaturskillnader blir också större mellan de norra och södra delarna. Till fjällområdena har hösten ofta redan kommit i början av september men på de flesta håll i landet så kommer hösten i september. Längs kusterna i söder dröjer det oftast till början av oktober. Det är just längs kusterna som det blir som varmast också. Vattnet är fortfarande relativt uppvärmt och bidrar till lite värme. Det kanske främst märks på kvällen och natten när de inre delarna kan få låga temperaturer när det är klart.

Nu ser början av september ut att bli fortsatt ostadig med regnområden i horisonten. Vi får se vad resten av månaden bjuder på, men det gäller att passa på att njuta av de varmare och soligare dagarna för hösten närmar sig.

 

Än är det relativt varmt i vattnet, passa på att bada medan det går.

Än är det relativt varmt i vattnet, passa på att bada medan det går.

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Typiskt septemberväder

Bland skogsbränder och smältande glaciärer

Isabella Ståhl

Skogsbrand i Enskogen, Ljusdal. Foto: Isabella Ståhl (bilden är något beskuren)

Vilken sommar vi har upplevt! Redan maj månad var extremt varm vilket vi tidigare noterat här på bloggen och gamla rekord flög all världens väg. Maj följdes av juni, som i och för sig var mer normal, men ändå varmare än normalt i landets södra halva (jämfört med referensåren 1961-90). Från midsommar fram till och med 11 augusti var det sedan högsommarvarmt (över 25 grader) någonstans i landet varenda dag. Medeltemperaturen för juli landade ungefär som för maj på 4-5 grader varmare än normalt i hela landet och hittills i augusti ligger vi 2-5 grader över normalen.

Men det har varit värme och torka på gott och ont. Soldyrkarna och glassförsäljarna har fått nypa sig i armen för att förstå att de inte drömmer och även de värsta badkrukorna har gladeligen slängt sig i havet för att söka svalka. Mindre glada miner har det varit hos lantbrukare där bristen på foder lett till att man behövt nödslakta en del av boskapen. Många äldre och sjuka har också haft problem i värmen som är omöjlig att fly från. Och så har vi så klart bränderna.

Vi meteorologer började varna för brandrisken redan i maj. När det varma och torra vädret sedan höll i sig under sommaren blev spridningsrisken extremt hög och trots att det nu i augusti börjat passera en del regnområden är det fortfarande hög brandrisk i stora delar av landet. Eldningsförbud har vi varit med om tidigare men att det skulle bli totalförbud mot att grilla till och med på egen tomt trodde väl ingen! Några dagar när juli var som hetast kändes det som att hela Sverige stod i lågor när all nyhetsrapportering handlade om de stora skogsbränderna. Trängslet. Fågelsjö-Lillåsen. Kårböle. Namn som alltid kommer att vara förknippade med den stickande lukten av skogsbrand. Som tur är fick Sverige assistans av italienska vattenbombningsplan, polska brandmän och från flera andra håll i Europa. Dessutom hjälpte många frivilliga till vilka såklart ska ha en stor eloge. Skogsbränderna har kostat miljardbelopp och med Västmanlandsbranden (2014) ganska färskt på näthinnan undrar man: är det såhär framtidens somrar kommer att se ut?

En annan händelse som uppmärksammades stort i media var att Sveriges högsta punkt inte lägre är Kebnekaises södra topp utan den norra. Glaciären på Sydtoppen har smält i rasande takt och nästan en meter om året har försvunnit sedan 1995. Under årets varma julimånad minskade Sydtoppen med fyra meter och i början av augusti stod det klart: Sveriges högsta punkt är Nordtoppen (2096,8 meter över havet) för första gången på flera hundra, kanske tusen, år. Nordtoppen består av fast berg och har därför en konstant höjd oavsett hur varm sommaren är. Troligtvis får vi vänja oss vid att det kommer att pendla mellan Syd- och Nordtoppen vilken som innehar titeln ”Sveriges högsta punkt” vid olika årstider. Sydtoppen växer nämligen 1-3 meter under vintern när det fylls på med snö på glaciären.

Är det då klimatförändringarna som ligger bakom denna varma sommar? Som alltid ska man undvika att dra några slutsatser om klimatet baserat på en enstaka sommar och och vi ska komma ihåg att sommaren 2017 inte alls var lika varm utan mer normal både sett till temperatur och regnmängder. Men… årets sommar ligger i linje med beräkningarna för hur det framtida klimatet i Sverige kan bli.

Det är flera faktorer som påverkar vårt sommarklimat och det är svårt att veta hur alla dessa kommer påverkas av den globala uppvärmningen och hur de kommer samverka i framtiden. En teori är dock att när Arktis värms upp så minskar temperaturskillnaderna mellan ekvatorn och nordpolen vilket i sin tur bidrar till att jetströmmen, som drivs av temperaturskillnaden, försvagas. Detta skulle kunna innebära att det blir fler situationer med mäktiga högtrycksblockeringar över Skandinavien vilket är precis vad vi haft i sommar.

Publicerat i Extremväder, Klimat, Väderhändelser | Tagg: , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Bland skogsbränder och smältande glaciärer

Typiskt augustiväder

Det har nog inte undgått någon att sommaren varit extremt varm och torr. För många har den säkert varit fantastisk med ovanligt varma bad och riktigt härliga sommarkvällar.

Nu har högtrycket gett vika vilket öppnat upp för mer växlingsrikt väder med områden med regn och även åskskurar. De senaste dagarna har det varit mycket åska i stora delar av landet.

Augusti är också en av de sommarmånaderna med mest åska, speciellt över hav. Vattnet brukar i regel vara som varmast i augusti, och i år är det ovanligt varmt. Det varma vattnet gör att åskan får energi underifrån. När luften kyls av mot natten lite högre upp i atmosfären kan luften få en snabb uppåtgående rörelse. Dessa rörelser skapar även nedåtgående rörelser och vips så har vi förutsättningar för åska.

Ofta kan det förekomma åska under dagen in över land, men senare under kvällen tappar åskan energi och skurarna dör ut. Fast när luften kommer ut över det relativt varma vattnet blir det ny fart på skurarna och åskan. Under försommaren är det vanligt med skurar och åska på eftermiddagarna men när luften kommer ut över det kalla havet tappar de energi och dör ut.

En annan sak som händer i augusti är att det börjar märkas att solen faktiskt går ner tidigare på kvällen. Känslan av höst kommer smygande, inte bara för mörkret utan också för att det känns lite råare. När solen går ner tidigare strålar värmen bort och temperaturen sjunker. Samtidigt blir det också fuktigare, vilket gör att det kan upplevas lite råare. Tanken på att semestern snart är slut kan komma smygande när man sitter insvept i filten och tittar ut över ängen och ser hur dimbankar börjar bildas. Dimbankar är också något som blir allt vanligare i augusti. Värmen strålar bort och temperaturen sjunker, vilket gör att dimbankar kan bildas.

Kvällarna blir kallare men det är också stora skillnader beroende på var man är. Precis vid kusterna kan det vara betydligt varmare jämfört med en bit in i landet. Det varma vattnet kan verkligen göra skillnad och just denna månad har vi ju betydligt varmare vatten än vi brukar ha.

Även om prognoserna ser ostadiga ut för närmaste tiden så finns det ändå en del sol mellan varven. Med det varma vattnet är ju badsäsongen inte slut på långa vägar. Så passa på och njut och pressa ut det sista av sommaren!

Foto: Christer Nyqvist

 

 

 

Publicerat i Årstider, Okategoriserade, Väderskola | 2 kommentar

Juli var historiskt varm

Stora delar av Sverige har haft en medeltemperatur som är den högsta uppmätta sedan mätningarna påbörjades på grund av ett långvarigt högtrycksläge som tillsammans med en varm luftmassa hållit undan kalluftsattacker västerifrån och gett den anmärkningsvärda värmen. Det är dock bara ett fåtal platser som fått nya rekord för maxtemperatur. Hur står sig då årets sommar i jämförelse med tidigare rekordsomrar? Här nedanför följer en lista över de största städerna med årets högsta temperaturer jämfört med rekord från 1900-talet och 2000-talet. Som synes är det några få högstanoteringar som är rekord, men för medeltemperaturen är det en majoritet som fått ny högsta medeltemperatur!

JULI 2018
Högstatemp datum Högsta juli 1901-2017 Medeltemp Högsta juli 1901-2017
ORT
Stockholm 33,5 °C 26 juli 34,6 °C 1933 22,5 °C 21,5 °C 1994
Göteborg 34,1 °C 31 juli 33,8 °C 1994 21,4 °C 21,2 °C 2014
Malmö 33,2 °C 25 juli 33,2 °C 1994 N/A 21,3 °C 2006
Uppsala 34,4 °C 16 juli 37,4 °C 1933 22,0 °C 21,4 °C 1914
Västerås 33,0 °C 16 juli 36,0 °C 1933 21,8 °C 21,7 °C 1914
Örebro 33,2 °C 26 juli 33,3 °C 2010 21,8 °C 21,7 °C 1914
Linköping 33,3 °C 17 juli 33,9 °C 1994 21,3 °C 21,8 °C 1914
Helsingborg 33,1 °C 26 juli 31,3 °C 2015 20,8 °C 20,7 °C 1994
Norrköping 33,5 °C 26 juli 33,9 °C 1994 21,8 °C 20,7 °C 1994
Jönköping 32,9 °C 25 juli 33,4 °C 2010 20,0 °C 20,2 °C 1914
Lund 33,7 °C 25 juli 34,3 °C 2010 21,4 °C 21,7 °C 2006
Umeå 31,9 °C 18 juli 32,2 °C 2014 19,9 °C 19,3 °C 2014
Gävle 33,6 °C 25 juli 34,4 °C 1945 19,4 °C 19,9 °C 1994

Publicerat i Aktuellt väder, Årstider, Extremväder, Klimat | Kommentarer inaktiverade för Juli var historiskt varm

Tromber

En tromb är kraftig, nästan lodrät virvelvind som uppstår ur kraftiga åskmoln. Det är inte helt klarlagt hur tromber bildas men den uppstår när skillnader i temperatur och vindhastigheter blir stora. Det karakteristiska för tromber är den molnslang som sträcker sig från moln och ner till marken. Diametern på molnslangen varierar från 10 m upp till 1000 m för stora tromber. Vindhastigheten varierar mellan 75 m/s och upp till 140 m/s.

I Sverige bildas upp mot 10 tromber varje år och de flesta på sommaren, men de har observerats även på våren och hösten. De flesta observeras längs med kusterna i södra Sverige. Det exakta antalet är dock osäkert eftersom det inte går att mäta eller upptäcka en tromb annat än visuellt. Då de uppstår lokalt och kortvarigt är det helt enkelt inte säkert att någon ser den och rapporterar.

Tromberna i Sverige är beskedliga om man jämför med de som kan bildas i USA. Där har man omkring 1000 tornados, som de kallas där, per år och de kan ställa till stor förödelse. I Sverige har någon människa aldrig skadats eller dödats av tromber. Det finns inget sätt idag att varna för tromber i förväg. Det går bara att bevaka vädret och varna när de sedan har uppstått. Bästa sättet att skydda sig mot en tromb är att ta skydd i källare.

Vi har nu en vädersituation med extrema temperaturer och mycket instabilitet i atmosfären i form av regn och åskskurar. Haven runt Sverige är varma. Det är gynnsamma förhållanden för att tromber ska bildas.

 

Bildresultat för tromb

SparaSpara

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Tromber

Väderspråket

Nu har vi en riktig värmebölja. Det är rejält varmt i hela landet och det ser inte ut att bli någon större ändring på det den kommande veckan. Kanske kan det till och med bli en tropisk natt något dygn framöver. Men vad innebär det egentligen? När vi meteorologer använder oss av ord som värmebölja och tropisk natt finns det faktiskt en definition bakom. Vi kallar det för väderspråket och det har utvecklats för att alla ska använda orden på samma sätt.

En värmebölja definieras av WMO (World meteorological organisation) som ”över fem dagar i sträck med högsta temperaturen mer än 5 grader över den för årstiden normala”. Andra definitioner förekommer i andra delar av världen, som då också inkluderar fuktigheten. I Sverige säger vi att en värmebölja infinner sig när vi har minst 5 dagar med maxtemperaturer över 25 grader. Då är det varmt här hos oss och det är det som räknas när vi uttrycker oss här och nu. En värmebölja kan alltså inte inträffa på vintern här hos oss. Då säger vi i stället att det varit extremt milt eller för årstiden höga temperaturer.

När temperaturen når upp i 25 grader här i Sverige säger vi att vi har högsommartemperaturer. Förra sommaren, som i slutänden blev förhållandevis normal när det kommer till temperaturen, hade vi väldigt få högsommardagar. Det har vi inte i år.

När vi har så höga temperaturer här i Sverige kan det också bli tropiska nätter. Då får inte mintemperaturen understiga 20 grader. Vi har inte haft någon tropisk natt den här sommaren än, även om det var väldigt nära när det var så varmt i maj. Förutsättningarna finns den kommande veckan för att det ska inträffa.

Det är också viktigt att uttrycka sig rätt om temperaturen, annars blir mina kollegor i branschen irriterade. Varmt får man säga på sommaren, på vintern använder man i stället milt. På samma sätt bör man undvika kallt på sommaren, och i stället säga svalt. Blir det riktigt låga temperaturer på sommaren kan man säga kyligt i stället.

Det har också förekommit många regn- och åskskurar de senaste dagarna. Skyfall kanske du säger. Men även detta uttryck har en definition och ett skyfall är det först när det kommer 50mm på en timme, eller minst 1 mm på en minut. Det är mycket regn på kort tid. De flesta mätstationer idag rapporterar nederbörd en eller två gånger per dygn och då är det svårt att i efterhand veta om det faktiskt kom så mycket på så kort tid. Dessutom är skurar till sin karaktär lokala, och kan lätt missa mätstationerna.

Värmeåskväder är också ett ord som används ibland och det är sådana åskväder som uppstår nu på sommaren när det är varmt och fuktigt och luften närmast marken värms upp. I dessa fall pratar vi också om stackmoln, växlande molnighet, vackertvädermoln. Det är så dessa åskskurar börjar. Som små bulliga cumulusmoln, som sedan växer till allt mer under dagen och när de blir tillräckligt höga och kalla i topparna börjar släppa ifrån sig regn. Och kanske till och med hagel och åska. När sedan solen går ner på kvällen försvinner energin som behövs för dessa moln och skurar, de sjunker ihop och försvinner. För att kanske komma tillbaka igen nästa dag.

Cumulusmoln, stackmoln, vackertvädermoln. Kärt barn har många namn.

SparaSpara

SparaSpara

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Väderspråket

Sommar och saltstänkta vindar

Är det någon sjöbris idag måntro? Foto: @berguddensfyr (via instagram)

Som liten gladdes jag varje år åt ett par sommarveckor i segelbåt i Stockholms skärgård och det var troligtvis där och då som mitt intresse för meteorologi föddes. Det är en häftig känsla att få spjärna emot med rodret och känna hur vindbyarna tar tag i båten. Morgon, middag och kväll satt hela familjen med örat mot radion för att lyssna på sjörapporten och få reda på hur vindarna skulle blåsa framöver. Oftast var vindarna måttliga till friska men ibland blåste det hårda vindar, eller kuling som båtfolket kallar det. Jag minns dagar när vi legat inblåsta för att det inte kändes säkert att lämna den skyddade viken och jag minns nätter när vi vaknat av att vinden oväntat vridit. Bara att lämna kojen och klä på sig snabbt för att i månens sken lägga om förtöjningar eller flytta till en bättre ankringsplats!

Dagens blogginlägg ska handla om en speciell sommarvind, nämligen sjöbrisen! Sjöbrisen är en relativt lokal vind som kan dyka upp i kustnära områden under soliga och varma dagar. Landytan värms upp snabbare än vattnet och uppvärmningen påverkar även luften över land. Varm luft stiger som bekant (tänk på en varmluftsballong!) och man kan då föreställa sig att det bildas ett tomrum, ett område med lägre tryck, i det område som varmluften har lämnat. Detta tomrum måste fyllas och det börjar därför strömma in luft från havet. Men då blir det ju tomt på luft över havet! Oroa dig inte. Den varma luften som steg upp tidigare har vid det här laget blåst ut över havet, kylts av och sjunker tillbaka ner till lägre nivåer. Sjöbriscirkulationen är född!

 

Som namnet antyder är sjöbrisen en bris, vilket enligt definitionen kan vara allt från 0,3-13,8 m/s. Oftast är sjöbrisen som kraftigast under eftermiddagen, när temperaturkontrasterna mellan hav och land är som störst. Vindstyrkan är då vanligen 5-7 m/s men i särskilt gynnsamma vädersituationer kan det blåsa över 10 m/s. Det krävs då att sjöbrisen får hjälp av den storskaliga vinden, den vind som styrs av hur lågtryck och högtryck är placerade över Europa. Oftast är det dock bäst förutsättningar för sjöbris om det knappt är någon annan vind alls, eftersom sjöbriseffekten då lätt blir utkonkurrerad.

När sjöbrisen försiktigt sätter igång under förmiddagen blåser den vinkelrätt från havet in mot kusten. Under eftermiddagen vrider sjöbrisen medsols så att det till kvällen blåser parallellt med kusten, från söder längs ostkusten och från norr längs västkusten. Den varma luften som stiger över land bildar små molntussar under dagen men i takt med att sjöbrisen skickar in svalare luft från havet trycks gränsen för var luften börjar stiga allt längre inåt land och då bildas molnen där istället. På satellitbilder kan man följa hur den här sjöbrisfronten rör sig inåt land och är luften tillräckligt fuktig och instabil kan det bli både regnskurar och åska flera mil inåt land. Precis vid kusten har temperaturen sjunkit ett par grader, men i gengäld får man njuta av sol från en klarblå himmel. Och även om man kanske ser åskmolnen torna upp sig inåt land behöver man sällan vara orolig: sjöbrisen håller dem på plats där.

PS. Visste du att även monsunen i Sydostasien är en sjöbris, om än på en mycket större skala? Mer om det kan du läsa i det här inlägget!

Stackmolnen som ligger som ett stråk längs västkusten indikerar sjöbrisfrontens läge. Satellitbild från mitt på dagen den 3:e juli 2018.

 

Publicerat i Väderskola | Tagg: , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Sommar och saltstänkta vindar

Stoftvirvlar

I maj och början av juni har bjudit på fantastiskt sommarväder. Det har varit fullt med folk på uteserveringarna och många har kanske tagit sitt första bad för säsongen. Tanken på att det nyss var vinter är som bortblåst när man sitter på en filt i solen och äter glass samtidigt som man hör barn leka lite längre bort. Det har inte bara varit rekordvarmt utan även rekordsoligt på många håll. Solen är också stark så här års och som starkast är solens strålar under midsommar.

Just kombinationen av stark solinstrålning och det torrare vädret har gjort att det varit optimala förutsättningar för stoftvirvlar.

Stoftvirvlar uppkommer just när solinstrålningen är stark. Solen värmer då upp ytan och luften ovanför och där uppvärmningen är extra effektiv börjar luften röra sig uppåt. Oftast fortsätter den rakt uppåt och om det är tillräckligt fuktigt kan stackmoln bildas. Fast ibland när luften är något torrare, vilken den ofta är på våren eller försommaren, kan det bildas en virvel. För att de ska bildas så ska det helst inte blåsa så mycket.

Virveln drar upp små partiklar och stoft och sträcker sig ofta ett 10-tal meter upp i luften och kan vara några meter bred. Vinden kan orsaka problem som att lättare saker kan flyga omkring, men ibland är de kraftigare och enstaka träd kan fällas.

Stoftvirvlar eller ”dust devils” som de heter på engelska kan bildas mycket snabbt och kan komma mycket överraskande då det annars är lugnt väder. Så när du ligger där i hängmattan och läser en bok, bli inte förvånad om du plötsligt hör ett vinande ljud och plaststolar helt plötsligt börjar flyga omkring bland dammet. Det kanske låter skrämmande, men de påverkar ett väldigt litet område och försvinner lika fort som de kommer.

Stoftvirvlar är inte så vanliga men de inträffar ändå ibland på försommaren. Själv har jag hört talas om två stycken under maj och juni i Sverige men det kan ju ha förekommit fler än så. Den ena inträffade i Södertälje och orsakade att föremål föll omkring och växthus förstördes. I ökenklimat och i torra områden med stark sol är de desto vanligare.

Nu efter midsommar kommer solen börja stråla med mindre energi samtidigt som sommaren kan ge något fuktigare luft, så chansen att se någon stoftvirvel kommer minska. Vi får nog passa på att njuta av allt annat som sommaren kan erbjuda. Hoppas ni får en fantastisk sommar!

 

Stoftvirvel i Texas, USA Foto: Jason Thigpen

Stoftvirvel i Texas, USA Foto: Jason Thigpen

Publicerat i Årstider, Extremväder, Okategoriserade, Väderskola | Kommentarer inaktiverade för Stoftvirvlar