Monsun och monsunregn

Monsunen är en vind som i södra och sydöstra Asien bland annat orsakar kraftigt regn och översvämningar. Monsunen uppkommer på grund av temperaturskillnaden som råder mellan land och hav. Temperaturskillnaden mellan land och hav är olika på sommaren och vintern, och monsunen brukar därför delas upp i sommar- och vintermonsun.

 

Sommarmonsun

Sommarmonsun

Sommarmonsun

Under sommaren värms både land- och havsytan upp av solinstrålningen, men landytan värms mycket fortare än vad havet gör. Uppvärmningen över land gör att det skapas ett lågtryck här medan det bildas ett högtryck över havet som är betydligt kallare än land. Skillnaden i tryck skapar en luftcirkulation, där luft från område med högre tryck (havet) rör sig in över området med lägre tryck (land). Den här vinden, som kallas sommarmonsunen, för in fuktig luft från sydväst upp över stora delar av Sydostasien och när den fuktiga luften kommer in över land bildas moln och på sina håll kraftigt regn. Regnet är på många håll välkomnat då det är avgörande för skörden och tillgången på dricksvatten, men samtidigt kan det få förödande konsekvenser då det på vissa håll, framför allt i norra Indien, kan bli väldigt kraftigt regn under långa perioder som orsakar översvämningar och jordskred.

 

Vintermonsun

Vintermonsun

Vintermonsun

På vintern uppstår en cirkulation motsatt den på sommaren. Under vintern är solinstrålningen över land är mycket svagare än på sommaren och land kyls fortare än vad havet gör, vilket bidrar till ett högre tryck över land och ett lägre tryck över hav. Luften över land strömmar mot havet och moln och regn bildas över hav och orsakar, till skillnad från sommarmonsunen, torka på många håll.

 

Vi är nu inne i en period med kraftiga monsunregn över delar av Pakistan och Indien, där över 460 personer har omkommit och närmre en miljon människor drivits på flykt undan de massiva översvämningarna orsakade av kraftigt regn.

Det här inlägget postades i Årstider, Väderskola. Tagg: , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentointi poistettu