El Niño kan påverka hur vintern blir i Sverige

El Niño är ett fenomen som ofta nämns när man diskuterar extremväder – men vad är det egentligen? El Niño är egentligen en del av ett system kopplat mellan både hav och atmosfär. Systemet kallas El Niño-Southern Oscillation (ENSO) där El Niño är den oceanografiska delen och Southern Oscillation är den meteorologiska. Den viktigaste delen av atmosfärscirkulationen i systemet kallas Walker-cirkulationen. Den styrs av skillnader i soluppvärmning mellan land och hav samt skillnaden i uppvärmning mellan olika latituder. Walker-cirkulationen ger stigande luft i västra Stillahavsområdet. Luften förs österut av de förhärskande vindarna på hög höjd och sjunker sedan ner på sin väg mot östra Stillahavsområdet där passadvindarna för den västerut igen. Då för den med sig varmt ytvatten som ansamlas i västra Stilla havet och får luften att ånyo stiga till väders.

Kortfattat innebär El Niño att ytvattnet blir varmare i de östra delarna av tropiska Stilla Havet. Det beror på en förändring i passadvindarna som gör att varmare ytvatten kan föras österut och hålla ner det kalla vatten som normalt väller upp längs Sydamerikas västkust på grund av cirkulationen och strömmarna i Stilla Havet. Det leder i sin tur till att tyngdpunkten på nederbörden över Stilla Havsområdet förskjuts österut eftersom Walker-cirkulationen i troposfären (den lägsta delen av atmosfären där det mesta av ”vädret” finns) är kopplad till havsströmmarna. El Niño är den varma fasen av systemets svängning mellan normalläget och varma och kalla faser. Den kalla fasen kallas La Niña och har ungefär en motsatt verkan mot El Niño. Svängningen mot den varma El Niño-fasen kan triggas av tropiska oväder eller långsamma ändringar i havsströmmarna runt ekvatorn, vilket startar en självförstärkande spiral av händelser i hav och troposfär som till slut utvecklas till El Niño.

El Niño är ett återkommande fenomen, men inte helt regelbundet då det vanligtvis återkommer vart tredje till vart femte år, men det kan också bli så kort som två år och så långt som sju år mellan gångerna. 12-17 månader är det normala för El Niño att hålla i sig innan förhållandena återgår till de normala. Vanligtvis börjar fenomenet runt jul, vilket också har gett upphov till namnet El Niño, vilket på spanska syftar på Jesusbarnet.

Den största påverkan på klimatet från El Niño märks i Amerika, Asien och Oceanien, men också Afrika påverkas vintertid (se bild). El Niño gör så att jetströmmen på norra halvklotet får en av sina drivande energikällor förskjuten österut, vilket påverkar klimatet i Nordamerika och i liten utsträckning också Europa. Kopplingen till Europa är inte så tydlig, men forskning från 2009 visar att El Niño kan ha viss inverkan på vintrarna även hos oss i norra Europa. Forskningen visar att det under år med kraftig El Niño kan bli kallare och torrare vintrar i Nordeuropa respektive mildare och fuktigare vintrar i Sydeuropa. Det finns fler saker som påverkar hur vintrarna blir hos oss i Norden, så även om sambandet mellan El Niño och vintern här är verkligt och bidrar till hur vintern blir, så innebär det inte med automatik att El Niño ensamt orsakar en kall och torr vinter.

Områden med störst påverkan av av El Niño. Källa: NOAA (public domain)

Kopplingen mellan klimatförändringarna och frekvensen av El Niño har studerats under senare år. De senaste årtiondena har El Niño förekommit allt oftare, men det krävs en mycket längre tid för att säkert fastställa att det finns en klar koppling till klimatförändringen. Det finns forskning från 2014 som tyder på att sambandet är verkligt, men än så länge finns inget konsensus i frågan i forskarvärlden.

Lär dig mer om El Niño:

Amerikanska NOAA förklarar mer i den här videon och på sin webbsida (på engelska):

http://www.elnino.noaa.gov/

Brittiska Met Office förklarar El Niño i det här klippet och tar också upp exempel på hur det påverkar klimatet i olika delar av världen (på engelska):

Det här inlägget postades i Klimat, Väderhändelser. Tagg: . Bokmärk permalänken.

En kommentar på

  1. Pingback: Klimatutmaningen i Paris | Väderguiden