Klimatmötet i Bonn: kan Parisavtalet bli verklighet?

Sedan 6:e november har klimatmötet i Bonn hållits, och avslutas imorgon (17:e november). Detta är det andra klimatmötet som hålls efter mötet i Paris. Fokus under detta möte, som anordnas av FN, har varit att följa upp Parisavtalet som skrevs under klimatmötet i Paris i 2015. Bland annat ska en regelbok tas fram på hur Parisavtalet ska följas och man ska även bestämma hur man bedömer att länder håller sig till avtalets mål. Detta ska ligga till grund för nästa års klimatmöte i Polen. Dessutom ska det beslutas hur u-länder ska få klimatfinansiering för att själva kunna genomföra sina klimatplaner samt fortsätta arbetet med hur utsläpp ska minska och finansiering ska ske innan år 2020 då Parisavtalet börjar gälla.

 

Samtidigt under mötet kom en prognos för koldioxidutsläpp under året i världen, och det väntas öka med 2 procent i år jämfört med år 2014. Sedan år 2014 har utsläppen av koldioxid varit stabila och legat på samma nivå, så om detta stämmer skulle det vara ett stort bakslag och ta död på förhoppningen att vi nått en brytpunkt för utsläppen av koldioxid. De preliminära siffrorna säger även att både Europa och USA minskar sina utsläpp i år, men att de stiger i Kina med 3,5 % som är den största syndabocken. Det var även bara för några veckor sedan som det kom uppgifter om att koldioxidhalten steg rekordfort under 2016. Detta kan även förklaras med El Niño som orsakade stora koldioxidutsläpp genom skogsbränder, men i  grund och botten måste de mänskliga utsläppen av växthusgasen minska. Dessutom väntas 2017 bli ett av de varmaste åren som någonsin uppmätts, och det är med ett år utan El Niño.

 

För att Parisavtalet ska uppfyllas måste utsläppskurvan böjas och gå nedåt, helst före år 2020, för att vi ska klara gränsen på 2 grader före år 2050 med en fossilfri världsekonomi (gränsen på 2 grader menas att den globala medeltemperaturen ska inte stiga med mer än 2 grader jämfört med förindustriell tid). För att detta ska lyckas måste politiken ändras radikalt, vilket inte alltid är så lätt. Men i och med att alla länder skrivit på Parisavtalet förutom USA (Syrien var det sista landet förutom USA att nyligen skriva på) så verkar detta gå i rätt riktning, och framtiden är kanske inte helt dystopisk. Det finns även ljusglimtar om man tittar bakåt i tiden. En av de största bedrifterna var Montrealprotokollet. Utsläppen av freoner från bl.a. kylskåp var stort under 1980-talet, vilket gav stora ozonhål, men genom snabba beslut kunde detta protokoll skrivas som innebar att utsläpp av freoner minskade. Ännu idag beskrivs detta avtal som en av de mest framgångsrika som skrivits.

Det här inlägget postades i Klimat, Väderhändelser. Bokmärk permalänken.

Kommentointi poistettu