Klimatpolitik

Den 9 september är det val i Sverige. Klimatfrågan är ”hetare” än någonsin så därför tänkte jag att det kunde vara intressant med en snabbkoll på partiernas klimatpolitik.

Bakgrund

Forskningsnyhetswebbsidan Phys.org refererar till en vetenskaplig artikel publicerad i Nature Climate Change, vilken visar att den globala uppvärmning vi upplever redan nu har fått en påverkan på extremväder. Globala medeltemperaturer ökade med 0,5 °C mellan de två 20-årsperioderna 1960-1979 och 1991-2010 och forskningen visar att flera sorters extremväder både blivit mer intensiva och mer långvariga, till exempel extrema regn och värmeböljor. Amerikanska National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) rapporterar att maj 2018 var den 401:a månaden i rad med globala medeltemperaturer över 1900-talsmedelvärdena. Även juni, juli och augusti kom in över medel. Vad vill då de politiska partierna i Sverige göra och vad har de gjort för att motverka de negativa klimateffekterna? Några punkter från varje parti som de själva lyfter fram följer nedan:

källor:

https://phys.org/news/2017-06-half-a-degree-boosted-extreme-weather.html

https://www.ncei.noaa.gov/news/global-climate-201805

 

Riksdagspartier

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill:

 • minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsnationen.
 • att utsläppen i Sverige ska minska med 85 procent till 2045
 • att kollektivtrafiken utökas och mer gods transporteras på järnväg och med fartyg.
 • investera i klimatåtgärder och ge stöd för nya innovationer i industrin som minskar utsläppen
 • intensifiera arbetet kring förnybara drivmedel bl.a. genom ytterligare ökade krav på drivmedelsproducenterna att blanda in förnybart i bensin och diesel.
 • att EU sätter ett slutdatum för bensin- och dieseldrivna bilar.

Källa: socialdemokraterna.se, hämtat 2018-06-21

Citat: ”Vi vill skapa världens första fossilfria välfärdsland” (@socialdemokrat på Twitter, hämtat 2018-08-29)

Centerpartiet

Centerpartiet vill:

 • Att Sverige till år 2040 ska vara fritt från nettoutsläpp
 • Att vi ska ha ett helt förnybart elsystem som är flexibelt och pålitligt
 • Att Sverige ska visa att tillväxt och minskade utsläpp kan gå hand i hand
 • ställa om flyget genom att införa ett krav på obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle för alla flygplan som tankas i Sverige.

Källa: centerpartiet.se, hämtat 2018-06-21

Citat: ”Under Alliansregeringen 2006-2010 minskade utsläppen med nästan 20%, trots att ekonomin växte. Det är 2/3 av den totala utsläppsminskningen sedan 1990. Med (Mp) i regering ökar utsläppen. Första kvartalet med över 3%. Klimatet kan inte vänta. Klimatet behöver resultat.” -Annie Lööf (@annieloof på Twitter, hämtat 2018-08-31)

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill:

 • Vid offentliga upphandlingar ska det anges vilken miljöprestanda som ska uppnås, snarare än vilken typ av fordon eller bränsle som ska användas.
 • Införa en kvotplikt för biodrivmedel.
 • Sverige ska bidra till att uppfylla målet om att minska den globala uppvärmningen till max 1,5 grader.
 • Sverige ska 2050 inte ha några nettoutsläpp av klimatgaser

Källa: kristdemokraterna.se, hämtat 2018-08-31

Citat: ”Det som kan göra verklig klimatskillnad är om vi kan behålla kärnkraften. Fordonsflottan & industrin står för de stora utsläppen. Att ställa om dem kräver kärnkraft” -Ebba Busch Thor (@kdriks på Twitter, 2018-08-31)

Liberalerna (fd Folkpartiet)

Liberalerna vill:

 • Den som smutsar ner ska betala mer
 • Ha en gemensam europeisk koldioxidskatt
 • Fasa ut fossilsubventionerna i jordbruk och gruvnäring
 • Behålla kärnkraften för klimatets skull
 • Skattepengar ska inte användas till att subventionera människors privata inköp av exempelvis cyklar och båtmotorer
 • Den svenska flygskatten ska ersättas med en avgift på flygets koldioxidutsläpp införa en läckageskatt på miljöförstörande handelsgödsel, och en plastavgift på plastpåsar

Källa: liberalerna.se, hämtat 2018-08-17

Citat: ”Sverige har låga koldioxidutsläpp jämfört med andra länder – det beror på att vi har mycket kärnkraft. Problemet är att kärnkraften ska avvecklas 2040. Vi kommer hamna i samma situation som Tyskland – att bygga kolkraft och importera naturgas” -Jan Björklund (@liberalerna på Twitter, 2018-08-29)

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet vill

 • Satsa på tåget. MP vill ha tåg i hela landet, höghastighetståg och tåg i tid.
 • Flyget ska bära sin egen miljökostnad. MP vill öka skatten på flyget.
 • Ersätta fossila drivmedel med förnybart och el.
 • Bygga attraktiva städer med mer trähus och grönska
 • Planera i trafiken så att gång, cykel och kollektivtrafik går före bilen.

Citat: ”Klimatet kan inte vänta” -Isabella Lövin (MP) ( @IsabellaLovin på Twitter, 2018-08-31)

Källa: mp.se, hämtat 2018-08-27

Moderaterna

 • Klimatavdrag för industriföretag för att radikalt minska utsläppen.
 • Statlig forskningspolitik med riktade medel för att varaktigt minska utsläppen i basindustrin.
 • Investera i infrastruktur för koldioxidfria vägtransporter, till exempel laddstolpar, med ett teknikneutralt stöd.
 • Verkningsfulla åtgärder för en grön omställning av flyget.
 • Trappa av nedsättningen av koldioxid- och energiskatt för gruvnäringen.
 • EU:s handel med utsläppsrätter ska utvecklas och kopplas ihop med andra länders handelssystem.
 • Tydligare klimatfokus i biståndet.
 • Prioritera största klimatnytta per krona. Effekten ska redovisas i regeringens budget.
 • Tydligare konsumentinformation om produkters klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv

Citat: ”Faktum är att alla Allianspartier bedöms /av Timbro/ bedriva en mer effektiv klimat­politik än regeringen, men det är bara M som skulle sänka utsläppen mer än vad regeringen i dag gör – dock till mindre än 50 procent av kostnaden.” -Maria Stenergard (@MariaStenergard på Twitter, 2018-08-22)

Källa: moderaterna.se, hämtat 2018-08-28

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna vill:

 • Satsa på energieffektivisering och energiforskning och flytta de klimatpolitiska resurserna dit de gör mest nytta, exempelvis inom internationella insatser och forskning
 • Satsa på säker och effektiv kärnkraft genom forskning och utveckling av fjärde generationens reaktorer
 • Främja en elektrifiering av transportsektorn genom satsningar på infrastruktur med fler laddstolpar och en vätgasstrategi

Citat: ”Flygskatten gynnar flygbranschen – utanför Sverige. ‘Rädda klimatet – flytta flyglinjerna till Danmark!’ Svensk miljörörelse är pinsam” -Martin Kinnunen (@Martin_Kinnunen på Twitter, 2018-08-31)

Källa: sd.se, hämtat 2018-08-29

Vänsterpartiet vill:

 • Ha ett samhälle med 100 procent förnybar energi senast år 2040
 • Att klimatmål ska gå före kortsiktiga vinstintressen
 • Att Sverige ska ha inrättat en grön statlig investeringsbank med minst 100 miljarder kronor i kapital före 2022
 • inte tillåta utvinning av fossila bränslen
 • att inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska säljas i Sverige efter 2025

Citat: Det viktigaste för Vänsterpartiet är ”vårt förslag om en grön investeringsbank som sätter fart på klimatomställningen av svensk industri.” (@vansterpartiet på Twitter, 2018-08-31)

Källa: vansterpartiet.se, hämtat 2018-08-29

Övriga partier

Alternativ för Sverige

Alternativ för Sverige

 • menar att kärnkraften måste ses som ett energislag bland övriga
 • menar att Sveriges målsättning om fossilfrihet är positivt för vår miljö och vår hälsa. Men att minska utsläppen är inte bara bra för miljön, utan även för att säkerställa säkerhetspolitiskt oberoende.

Källa: alternativforsverige.se, hämtat 2018-08-31

Citat: ”En dag som denna vill sjuklövern helst tala om klimatpolitiken. AfS talar om bilbränder och återvandring.” -Erik Berglund (@erikberglund89 på Twitter, 2018-08-14)

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ

 • vill verka för att Sverige driver att Romstadgan kompletteras med brottet miljömord (ecocide)
 • En feministisk miljöpolitik ifrågasätter den antropocentriska normen och synen på världen
 • vill utreda möjligheterna till och effekterna av att införa ett system med individuella utsläppskvoter för växthusgaser.

Källa: feministisktinitiativ.se, hämtat 2018-08-31

Citat: ”Det är hög tid att gå från protest till motstånd – från att önska sig mindre utsläpp till att fysiskt spärra dem – och ta kampen till nästa nivå.” -Malena Ernman (@Malena_Ernman på twitter, retweetat av @feministerna, 2018-08-29)

Medborgerlig samling

Medborgerlig Samling vill:

 • Ändra EU-ETS så att oanvända utsläppsrätter automatiskt annulleras
 • Förändra systemet med utsläppsrätter så att de minskar betydligt snabbare
 • Samordna koldioxidskatterna inom EU
 • Verka för att klimatlagstiftningskrav skrivs in i Sveriges och EU:s handelsavtal
 • Låta Sverige och EU erbjuda frihandelsavtal i utbyte mot klimatarbete
 • Införa ett transfereringssystem där de flygbolag som har störst fossila utsläpp per passagerare (eller last) betalar till dem som har lägst
 • Att Sveriges utsläpp räknas på vår totala konsumtion oavsett var produktionen
  skett
 • Sätta målet ett utsläppsneutralt Sverige 2050

Källa: medborgerligsamling.se, hämtat 2018-08-31

Citat: ”Det viktigaste för Medborgerlig samling är att Sveriges globala konsumtionsutsläpp blir måttstocken för hur man sätter klimatmål. Om vi fortsätter att använda oss av de nationella nettoutsläppen för att bedöma åtgärders effektivitet kommer vi hamna i helt fel lösningar.” -Christoffer Lernö (@c_lerno på Twitter, 2018-08-31)

Piratpartiet

Piratpartiet vill:

 • minska människors resande genom fler digitala möten
 • Genom renare transporter, satsningar på att utveckla rena energikällor, fortsatt stöd till energismart byggande och andra ekonomiska incitament kan beroendet av fossila bränslen minska. På sikt ska fossila bränslen fasas ut helt.

Det här inlägget postades i Klimat, Övrigt. Bokmärk permalänken.

Kommentointi poistettu